- LED REFLEKTORY

 
 
Úvod > LED REFLEKTORY
 
LED reflektory

Dekoračné osvetlenie obchodných a priemyslových budov, parkov, športových areálov, garáží, parkovísk, bilboardov a reklamných plôch. Nízka pracovná teplota, bez spotrebných materiálov, mnohonásobne nižšia spotreba energie, odolnoť proti atmosférickým vplyvom, ekologické riešenie.